Karriere

Fast stilling, deltidsstilling eller student?

Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere, enten du er på utkikk etter:

 • fast stilling,
 • deltidsstilling eller sommerjobb etter endt utdanning eller som student, eller
 • relevant industripartner å skrive bachelor eller masteroppgave hos.
Du finner mer informasjon under. 
 

Dersom vi ikke har lyst ut åpne stillinger oppfordres du til å sende en åpen søknad på e-post til karriere@nordic-group.no. Oppgi i søknaden hva du ønsker å arbeide med, tidligere erfaring og kompetanse, samt eventuelle diplom og kursbevis du måtte ha. 

Vi behandler alle henvendelser fortløpende. 

Fast ansettelse

Vi er alltid på utkikk etter dyktige medarbeidere i vårt konsern og gode kandidater oppfordres til å sende en åpen søknad eller å søke på en av våre stillingsannonser. Eksempler på medarbeidere vi er på utkikk etter er:

 • Kontormedarbeidere: forvaltning av utleieportefølje og administrativt arbeid for konsernet,
 • Håndverkere: arbeid i et eller flere av våre prosjekter eller vedlikehold av utleieportefølje,
 • Teamledere og formenn: ledelse av et eller flere arbeidslag på byggeplass,
 • Prosjektingeniører: diverse arbeid knyttet til fremdrift, HMS, innkjøp, og mer knyttet til byggeplass,
 • Byggeledere: byggeledelse av et av våre prosjekter på byggeplass,
 • Prosjektleder: prosjektledelse av et eller flere av våre prosjekter.

Søknad med CV, vitnemål, søknadsbrev og kursbevis kan sendes på e-post til karriere@nordic-group.no. Søknader vurderes fortløpende. 

Sommerjobb og deltidssstilling for student

Er du under utdanning i et byggrelatert emne og ønsker relevant arbeidserfaring med muligheter for fast ansettelse?

Vi oppfordrer deg til å sende inn en åpen søknad for sommerjobb eller deltidsstilling ved siden av studier. 
En kortfattet søknad med CV, karakterutskrift, søknadsbrev og eventuelle kursbevis kan sendes på e-post til karriere@nordic-group.no. Søknader vurderes fortløpende.

Bachelor- eller masteroppgave

Er du i sluttfasen av studiene dine og ønsker å skrive bachelor- eller masteroppgave om et av våre prosjekter? 
Vi har lang erfaring med veiledning av studenter for deres prosjekter og i internships knyttet til studiepoeng ved deres lærested, på bachelor og masternivå.

Vårt konsern kan tilby interessante tema om industrirelevante problemstillinger i våres prosjekt. Tema kan være knyttet til spesifikke problemstillinger i våres prosjekt, eller nye løsninger som vi ønsker å undersøke nærmere. Noen tema er knyttet til pågående forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner.

Relevante fagområder inkluderer:

 • Konstruksjonsteknikk (gjenbruk, ombygging, forsterkning, mm.)
 • Vann- og miljøteknikk (overvannshåndtering, VA-løsninger, reduksjon av vannforbruk, mm.)
 • Energisystemer (integrerte energiløsninger, livsløpssanalyse, desentraliserte energinettverk, reduksjon av energibruk i bygninger, mm.)
 • IT (utvikling av interne verktøy)

Dere er også velkommen til å foreslå andre fagområder eller problemstillinger. Undersøk med din studieveileder og send en forespørsel til oss på karriere@nordic-group.no.

Vi har tidligere hatt studenter fra NTNU, NMBU, HiØ, Fagskolen i Viken (tidligere Fagskolen i Østfold), Handelshøyskolen BI og flere. 

Send en henvendelse til karriere@nordic-group.no for mer informasjon.

Interessert?