Om oss

Hvem er vi?

Vi er Nordic Group Holding AS, et eiendomskonsern som driver med utleie av boliger og næringslokaler, entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling fra kjøp av tomt til salg eller utleie av boliger eller næringslokaler. Vårt nedslagsfelt er Bergen & omegn og Østlandet.

Konsernet har røtter fra 1993 og har vokst gradvist fra én bygård i Bergen til et av Norges største eiendomskonsern med flere byutviklingsprosjekter i Norge. Idag har vi mer enn 3000 boliger under utvikling fordelt på mer enn 30 datterselskap. 

Vår lange fartstid i eiendomsbransjen gjør at vi har god erfaring med alle deler av eiendomsutvikling. Vi har spisskompetanse på totalrenovering og ombygging av eksisterende eiendomsmasse, samtidig som vi har bred kunnskap om gjeldende normer og regelverk i bygg- og eiendomsbransjen.

Vår visjon

I vårt arbeid med eiendomsprosjekter står vår tredelte visjon sentralt: 

Høy trivsel

Ved å fokusere på høy trivsel oppnår vi gode prosjekter som fører til økt livskvalitet for beboere og brukere av byrommet.

Høy arkitektonisk kvalitet

Vi bruker verdensledende arkitekter i våre prosjekter for å sørge for gode arkitektoniske uttrykk og løsninger i boliger og byrom.

Høy miljøprofil

Fremtiden er avhengig av at vi driver bærekraftig, derfor har vi stort fokus på miljø gjennom gjenbruk av egnede bygningsmaterialer og deltagelse i internasjonale forskningsprosjekt på energi- og miljøløsninger. 

Vårt arbeid for fremtiden

Dagens bygningsmasse står for en stor del av vårt totale energi- og materialforbruk. Dette arbeider vi aktivt med på flere områder for å bidra til en bedre byggebransje, en byggebransje for fremtiden.

Gjenbruk av bygningsmaterialer

Fremfor å kaste helt brukbare og gode bygningsmaterialer og gjenstander, praktiserer vi gjenbruk i alle ledd i våre prosjekter. Eksempler på dette er blant annet ombruk av møbler, gjenbruk og donasjon av egnede bygningsmaterialer eller bruk av eldre bygningsmaterialer til nye egnede formål. 

Totalrenovasjon og -ombygging

Vi har spisskompetanse på totalrenovasjon og -ombygging av eldre bygningsmasse. Gjennom gjenbruk av eksisterende bygningsmasse reduserer vi avfall og bruk av nye materialer. 

Forskning og høyere utdanning

Gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, deltar vi aktivt i forskning som kan redusere energi- og materialforbruk i våre prosjekter. Dette gjelder både under oppføring og i bygningenes livsløp. 

Interessert?