Cicignon Park

Informasjon om salg, Blokk A

For mer informasjon om visning, prospekt og annet henvises det til hjemmesiden cicignon-park.no.

Spørsmål vedrørende salg, visning og annet kan rettes til eiendomsmeglere:

Gunnar Olai Stavlund
Eiendomsmegler
MNEF/Daglig leder
gunnar@stavlund.no
+47 913 53 125

Morten Stene
Eiendomsmegler
MNEF/Faglig leder
morten.stene@stavlund.no
+47 917 82 296


I 2014 kjøpte konsernet bygningsmassen til gamle Fredrikstad sykehus med mål om å transformere bygningsmassen fra sykehus til en ny bydel gjennom totalrenovasjon av eksisterende bygningsmasse, åpning av tidligere kvartalsstruktur og tilførelse av gode byrom for fellesskapet. Prosjektet gjennomføres med fokus på vår visjon om høy trivsel, arkitektonisk kvalitet og miljøprofil. Masterplanen til byutviklingsprosjektet Cicignon Park er utarbeidet av NIELSTORP+ arkitekter gjennom en arkitektkonkurranse hvor blant annet HRTB og Snøhetta deltok. Cicignon Park består av ca. 1000 leiligheter.

To av hovedbygningene på eiendommen er to velkjente høyblokker på ni etasjer som ble ferdigstilt i 1955 og 1974. Begge bygningene totalrenoveres og bygges om til boligformål, med ferdigstillelse og av den første bygningen og salg av leiligheter i 2022. Ved gjenbruk av bærestrukturen i begge bygningene, reduseres avfallet betydelig. Noe av den resterende bygningsmassen beholdes, mens andre deler vil bli revet hvor egnede bygningsmaterialer vil bli gjenstand for gjenbruk.

I Cicignon Park har konsernet finansiert bruk av vakuumtoaletter for å redusere vannforbruket, samtidig som det er bygget parsellhager på balkongene slik at innbyggere kan drive urbant landbruk. Egnede bygningsmaterialer har blitt gjenbrukt der det er mulig, samtidig som møbler og annet inventar fra sykehusdriften har blitt gjenbrukt, solgt eller gitt bort. Dette har i lang tid vært praksis i våre prosjekter, noe som har ført til betydelig lavere avfallsmengder enn hos andre.